Print

3

 


Spotkanie grup kreatywnych:

 

 


W dniach 23 czerwiec i 26 czerwiec 2017r. w Opatowskim Ośrodku Kultury, Urzędzie Miasta i Gminy oraz SZS nr 2 odbędą się spotkanie grup kreatywnych – w ramach których zostaną przedyskutowane propozycje konkretnych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa – w ramach projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie Opatów”.


             Wychodzenie z ubóstwa       

O równe szanse dzieci i młodzieży

O wychodzeniu z ubóstwa rozmawiali przedstawiciele gminy Opatów oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. To było już drugie posiedzenie poświęcone realizacji pionierskiego projektu.

Głównym celem projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie Opatów” jest ograniczenie sfery ubóstwa i wykluczenia społecznego. – Chcemy zahamować negatywne procesy – powiedziała podczas otwarcia spotkania sekretarz gminy Barbara Kłosińska. - Współpracujemy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, parafiami, lokalnymi przedsiębiorcami, pracownikami poradni, kuratorium. Staramy się wyrównywać szanse życiowe dzieci i młodzieży.

 Wzorcowe miejsce, przykład dla innych

 Podczas spotkania przedstawiona została metodologia projektu, główny zarys diagnozy. Trwałe ubóstwo pojawiło się jako problemu dezorganizacji społecznej. Omówiono je z różnych perspektyw. Dokonano charakterystyki takich pojęć jak : zamożność, ubóstwo i dobry start.

- Opatów może stać się wzorcowym miejscem, służyć przykładem dla innych ośrodków – powiedział podczas spotkania prof. Kazimierz Frieske. - Wszystko zależy od naszej wspólnej pracy. To przedsięwzięcie to marzenie dla takich badaczy jak my. Chcą napisać książkę i chcą jeszcze, by był z niej pożytek. Razem chcemy iść do przodu. To już jest wartość dodana tego przedsięwzięcia.    

Prof. Kazimierz Frieske podkreślał, że badania nad zjawiskiem ubóstwa nie są nowe. Od lat przyglądają się mu badacze. W połowie przypadków dzieci dziedziczą po swoich rodzicach położenie w strukturze społecznej. To ciągle się zmienia i ostatecznie zależy od położenia społecznego, wynagrodzenia, zawodu, zamożności, wykształcenia.

 Zacieśnianie więzi

- Coraz większa w tej chwili jest świadomość wśród mieszkańców – zabierała głos w dyskusji kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Chodorek. – Ludzie wiedzą, jakie są możliwości pozyskiwania środków, jakie wymogi do spełnienia. Jeszcze kilka lat temu nie było takiej świadomości. To nasze pozytywne spostrzeżenie.

Dr Kinga Pawłowska mówiła o tym, jak ważne jest budowanie silnych relacji emocjonalnych, zacieśnianie więzi w rodzinie, na przykład, poprzez czytanie na głos książek. Omówiła kilka przypadków rodzin dotkniętych problemem dziedziczonego ubóstwa.

Szansą dla młodzieży mogą być nowe technologie informatyczne. Mieczysław Łąis ciekawie opowiadał o roli internetu w przełamywaniu barier społecznych.

 Uczestnicy panelu

Prof. Kazimierz Frieske, dr Paweł Poławski, dr Kinga Pawłowska - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Mieczysław Łais - Stowarzyszenie OSI, Agnieszka Miśkiewicz – Zespół Szkół nr 2, Dorota Jopek - dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury, Monika Łasak - pedagog z Samorządowego Zespołu Szkół nr 2, Małgorzata Stępień - pedagog z SZS nr 1, starszy aspirant Agata Frejlich – Komenda Powiatowa Policji, Gustawa Skrzypczak - SZS nr 1, Aneta Werońska - dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, oddział w Opatowie, Barbara Kasińska - Radio Opatów, Małgorzata Stankowska – Kolasińska, Bernardeta Bara, sekretarz Barbara Kłosińska - Urząd Miasta i Gminy, Elżbieta Chodorek, Renata Wiśniewska, Teresa Waliszewska, Barbara Cybula – Ośrodek Pomocy Społecznej.

1

2