PODSTREFA OPATÓW

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park WISŁOSAN

ZAPRASZA INWESTORÓW

Na zagospodarowanie terenu na działkach o powierzchni:

- 0,75 ha,

- 1,33 ha,

- 1,18 ha ,

- 0,89 ha,

- 1,11 ha,

- 0,15 ha,

Teren inwestycyjny położony na skrzyżowaniu ciągów komunikacyjnych dróg krajowych nr 9 i nr 74, dostęp do terenu od drogi krajowej Nr 9 - E 371, pełna infrastruktura, plan zagospodarowania przestrzennego.

Informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej na terenie przedmiotowych nieruchomości udziela:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oddział w Tarnobrzegu

ul. Zakładowa 48, tel. 15 8229999, www.tsse.pl

oraz Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

ul. Plac Obrońców Pokoju 34

1

2

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO