Drukuj

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje, że w Punkcie Informacyjnym tut. Urzędu na parterze budynku tj. w pokoju Nr 1 osoby zainteresowane mogą skorzystać od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 z wglądu do następujących aktów prawnych :

1) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

2) Monitorów Polskich

3) dzienników urzędowych

Za ewentualne sporządzenie wydruków z wyżej wymienionych aktów prawnych są pobierane opłaty na podstawie Zarządzenia Nr 281/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów  z dnia 22 pażdziernika 2012 roku w sprawie pobierania opłat za ksero i fax oraz wydruki aktów normatywnych i innych aktów prawnych.