Drukuj

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Rodzaje świadczonych usług:

Poniedziałek w godz. 14.00-17.00 sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Opatów

- prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc,

- konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy,

- indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc,

- prowadzenie grupy wsparcia dla osób dorosłych doświadczających przemocy w rodzinie.

Czwartek w godz. 9.00-12.00 pokój nr 25 na pierwszym piętrze Urzędu Miasta i Gminy Opatów

- udzielanie konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych od alkoholu

   w zakresie leczenia odwykowego,

- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii odwykowej,

- kształtowanie umiejętności w zakresie zachowania się w sytuacjach kryzysowych,

- edukowania ofiar przemocy domowej.