Drukuj

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów w związku z otrzymanym pismem Pani Wojewody w sprawie „KARTY DUŻEJ RODZINY” informuje o możliwości przystąpienia do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PS.III.021.11.2014

Kielce, dn. 01.08.2014 r.

Panie i Panowie

Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

Miast i Gmin

z terenu województwa świętokrzyskiego

wszyscy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014 poz. 755) zwracam się do Państwa z apelem o aktywne włączenie się w jego realizację poprzez zgłoszenie do udziału w Programie podległych Państwu instytucji jak i rozpropagowanie informacji o możliwości włączenia się w realizację Programu podmiotów prywatnych z terenu Państwa Miasta lub Gminy.

Podmioty przystępujące do Programu mają możliwość stworzenia atrakcyjnego wizerunku społecznego, a także ekonomicznego. Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia na podstawie niniejszego Programu nabywają m.in. prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych, a przez to kreować pozytywny wizerunek Państwa Miasta lub Gminy jako wspierającej model rodziny wielodzietnej.

Warto podkreślić, że do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przystąpili już m. in.: PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne sp. z o. o., PL.2012 + sp. z o. o. zarządzająca Stadionem Narodowym w Warszawie, Kopalnia Soli w Wieliczce, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Alma Market S.A., VISTULA   oraz wiele innych podmiotów o uznanej marce i renomie.

Wszelkie niezbędne informacje związane ze zgłoszeniem się w roli Partnera do uczestnictwa w Programie Karta Dużej Rodziny znajdą Państwo na stronie internetowej www.kdr.kielce.uw.gov.pl oraz uzyskają pod numerami telefonów 041 342 14 62, 041 342 19 71.

Jestem przekonana, że promowanie i popieranie modelu rodziny wielodzietnej w naszym społeczeństwie stanowi dla Państwa priorytet, a dzięki temu będziemy mogli razem w wymierny sposób przyczynić się do polepszenia ich losu.

Załączniki

1. Formularz zgłoszeniowy do Programu.
2. Wzór Umowy zawieranej z Partnerem.