KOMUNIKAT - SUSZA 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy Opatów o wystąpieniu zjawiska suszy i o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – SUSZA.

Susza dotyczy na terenie Gminy Opatów zbóż jarych.

Składanie wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów w pokoju nr 18 (sekretariat)

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku złożonego do ARiMR

Termin składania wniosków: do dnia 13 lipca 2018 r. do g.15.00

 Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Opatów (do pobrania) i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz w  Urzędzie Miasta i Gminy Opatów pokój nr 9

http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/kleski-zywiolowe/informacje-dla-samorzad/13656,Rolnictwo-szacowanie-strat-w-gospodarstwach-rolnych-w-2018-r.html

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO