W Opatowie organizowane są różne imprezy kulturalne i artystyczne. Niektóre nawiązują do prastarych tradycji, inne upamiętniają wydarzenia historyczne, jeszcze inne to plenery fotograficzne i malarskie.
Wśród najważniejszych imprez trzeba wymienić Gody Opatowskie - przegląd zespołów kolędniczych w styczniu, podczas którego prezentują się amatorskie zespoły kolędnicze, kultywujące lokalne obrzędy związane z kolędowaniem. Na początku maja odbywa się Festyn Majowy, na którym zapoznamy się z dorobkiem współczesnych zespołów weselnych, niekiedy nawiązujących do dawnej muzyki ludowej. Jarmark Opatowski (przełom maja i czerwca) to swoiste święto miasta i gminy Opatów Nawiązująca w swym charakterze do historycznych jarmarków odbywających się w Opatowie. Podczas jarmarku bogato prezentują się rzemieślnicy, twórcy ludowi uprawiający dawne, a już ginące zawody, takie jak kowalstwo, garncarstwo, wykonywanie wyrobów ze słomy, oraz czołowe zakłady z ziemi opatowskiej. Na scenie w ciągu trwania jarmarku usłyszymy repertuar amatorskich zespołów ludowych oraz młodzieżowych, zobaczymy też występy teatrów ulicznych. Z kolei Festiwal Piosenki Religijnej to prezentacja nurtu piosenki religijnej w wykonaniu dzieci i młodzieży odbywający się w czerwcu. W kalendarz ważnych imprez wpisała się też Opatowska Jesień Literacka - spotkanie z poezją gromadzące zarówno dzieci i młodzież, jak i dorosłych. Ogólnopolski Festiwal "Talenty" - cykliczna impreza o zasięgu ogólnopolskim o charakterze konkursowym promującym dzieci i młodzież uzdolnioną wokalnie. W OOK w małej sali wystawowej prezentowane się cyklicznie wystawy malarskie artystów regionalnych.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO