Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oznaczonych numerami ewidencyjnymi 729/19 oraz 729/20 położonych w Opatowie

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO