Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/61 położonej w Opatowie

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO