Szlak rowerowy - Sandomierz - Opatów
Przebieg szlaku - Sandomierz - Chwałki - Radoszki - Dacharzów - Zagrody - Pęczyny - Dobrocice - Pielaszów - Męczenice - Malice Kościelne -Nikisiałka Mała - Karwów - Wąworków - Opatów (34,1 km)
Szlak oznaczony kolorem żółtym, prowadzi urokliwą doliną Opatówki po drogach o małym natężeniu ruchu. Na trasie zobaczymy m.in. ruiny zamków w Międzygórzu, Tudorowie, kolegiatę z XII w. oraz podziemną trasę turystyczną w Opatowie.


Rowerowy Szlak Architektury Obronnej
(fragment na terenie Gminy Opatów)
Przebieg szlaku - Międzygórz - Tudorów - Okalina - Opatów (ul. Cegielniana - ul. Partyzantów - ul. Sienkiewicza - ul. 1 Maja - ul. Mickiewicza - ul. Żeromskiego - ul. Lipowska) - Lipowa - wieś Podole - Ptkanów - Rosochy - Przeuszyn
Oznaczony kolorem czarnym.


Rowerowy Szlak Architektury Obronnej w województwie świętokrzyskim ma swój początek w mieście Końskie, a kończy się w Kielcach. Jego długość to blisko 500 km. Ze względu na odcinki wspólnego przebiegu ze szlakiem czarnym w okolicach Sandomierza i Opatowa, na znakach szlaku czarnego domalowano nad rowerem logo Szlaku Architektury Obronnej - zarys zamku (na odcinku od Iwanisk do Opatowa). Najciekawsze zabytki tego szlaku na terenie gminy znajdują się w Opatowie, Tudorowie i Ptkanowie


Transwojewódzki Szlak Rowerowy Berlin - Lwów
(fragment na terenie Gminy Opatów)
Ujazd - Iwaniska - Tęcza - Planta - Sobiekurów - Wymysłów - Józefów Strzyżowice - Czerników Karski - Czerników Opatowski - Opatów (ul. Partyzantów - ul. Szeroka - ul. Słowackiego - ul. 16 Stycznia - ul. Kościuszki - ul. Szpitalna - ul. Mickiewicza - ul. Ćmielowska - ul. Lipowska) - Lipowa - Podole - Małoszyce (27 km)

Nowy szlak prowadzony przez pasma Gór Świętokrzyskich: Masłowskie, Klonowskie oraz część pasma Łysogór. Oprócz walorów krajobrazowych na trasie wiele cennych zabytków kultury materialnej, jak ruiny zamku biskupów krakowskich w Bodzentynie, czy kolegiata w Opatowie ze słynnym „Lamentem opatowskim”.  Szlak idealnie nadaje się na dwudniową wycieczkę z noclegiem w jednym z gospodarstw agroturystycznych w Świętej Katarzynie lub Nowej Słupi.

Szlak -  opieka PTTK. Międzyszkolny Starachowice.

Długość ok. 84 km.

Przebieg szlaku:

 • Cedzyna (jedno z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców Kielc i okolic. W 1973 r.  spiętrzono tu rzekę Lubrzankę, tworząc zalew rekreacyjny),
 • Ciekoty (miejsce w którym młodość spędził Stefan Żeromski, obecnie funkcjonuje tam Ośrodek Edukacyjny Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego),
 • Święta Katarzyna (Galeria Minerałów i Skamieniałości, źródełko i kapliczka Św. Franciszka na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, klasztor),
 • Bodzentyn (ruiny zamku biskupów krakowskich, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa),
 • Nowa Słupia (Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego, kamienna figura pielgrzyma, barkowy kościół),
 • Sarnia Zwola
 • Janowice
 • Łężyce
 • Modliborzyce – kościół z XV w
 • Kobylany
 • Kobylanki
 • Marcinkowice
 • Jurkowice
 • Opatów (kolegiata p.w. Św. Marcina, Brama Warszawska, rynek, podziemna trasa turystyczna, klasztor bernardynów i kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, Muzeum Geodezji i Kartografii).


Szlak oznaczony kolorem niebieskim w przeważającej części prowadzi przez tereny zielone z niedużą ilością zabudowań oraz małym natężeniem ruchu.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO