Print

INFORMACJA
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki uprzejmie informuje, że dla uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzony został dla każdej złożonej deklaracji indywidualny numer rachunku bankowego.

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY !!!

Informacje

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 2020


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości zamieszkałe

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości niezamieszkałe

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Janczyce gm. Baćkowice.
Punkt prowadzony jest przez Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Janczyce 50, 27-552 Baćkowice. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00 z wyłączeniem dni świątecznych.