Gmina Opatów informuje, że w latach 2015 - 2018
realizowany będzie program

pn:„Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie
gminy Opatów”.

Zadanie realizowane będzie przy wsparciu finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach

w wysokości
18 804,00 zł. tj. 89,29 % kosztów kwalifikowanych zadania.

WFOS

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO