„Aktywna tablica”                

                 Gmina Opatów informuje, że w 2017 roku zostało udzielone wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym szkoły podstawowe na podstawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informatyczno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

                 Na realizację zadania Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie uzyskała wsparcie finansowe z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 14.000,00 zł. Wysokość wkładu własnego Gminy Opatów – 3.500,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zakupione zostały:

- monitor interaktywny,

- tablica interaktywna,

- projektor ultra krótkoogniskowy,

- głośniki Media – Tech.

„Bezpieczna+”

                 Gmina Opatów informuje, że w 2017 roku zostało udzielone wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

                 Na realizację zadania „Integracja przez sztukę – mali artyści potrafią zmieniać siebie i świat” Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie uzyskała wsparcie finansowe z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 10.408,00 zł. Wysokość wkładu własnego Gminy Opatów – 2.602,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zakupione zostały:

- kamera,

- sztalugi malarskie,

- blejtramy, farby, kredki,

- pędzle,

- bloki,

- nożyczki,

- kleje,

- tablice korkowe,

- pendrive,

- papier fotograficzny,

- cartrige,

- papier ksero.

Postępowanie w przypadku braku prądu w Gminie Opatów

W przypadku awarii, problemu technicznego w dostawie energii elektrycznej, nie działających pojedynczych lamp oświetleniowych na terenie miasta i gminy Opatów lub aby dowiedzieć się czy są planowane wyłączenia prądu w rejonie Opatów należy zadzwonić na nr alarmowy 991 Rejonu Energetycznego Staszów.

Opatowski Ośrodek Kultury

Sołtysi Gminy Opatów kadencji 2014 - 2018

1.  Sołectwo Adamów –
2.  Sołectwo Balbinów – Lidia Kwiatkowska – Sołtys
3.  Sołectwo Brzezie – Władysław Susło – Sołtys
4.  Sołectwo Czerników Karski – Władysława Długosz – Sołtys
5.  Sołectwo Czerników Opatowski – Grzegorz Skwarliński – Sołtys
6.  Sołectwo Gojców – Wiesław Suska – Sołtys
7.  Sołectwo Jagnin – Robert Piotrowski – Sołtys
8.  Sołectwo Jałowęsy – Marcin Machała – Sołtys
9.  Sołectwo Jurkowice – Irena Borzęcka – Sołtys
10.  Sołectwo Karwów – Henryk Piotrowski – Sołtys
11.  Sołectwo Kobylany – Aneta Bławat – Sołtys
12.  Sołectwo Kobylanki – Tadeusz Jabczyk – Sołtys
13.  Sołectwo Kochów – Antoni Gardynik – Sołtys
14.  Sołectwo Kornacice – Zofia Flasińska – Sołtys
15.  Sołectwo Lipowa – Wioletta Lis – Sołtys
16.  Sołectwo Marcinkowice – Barbara Lebieda – Sołtys
17.  Sołectwo Nikisiałka Duża – Joanna Kalita – Sołtys
18.  Sołectwo Nikisiałka Mała – Lucjan Pawlik – Sołtys
19.  Sołectwo Oficjałów – Dariusz Łaskawiec – Sołtys
20.  Sołectwo Okalina – Kolonia – Anna Waga – Sołtys
21.  Sołectwo Okalina – Wieś – Janusz Lis – Sołtys
22.  Sołectwo Podole – Andrzej Cielecki – Sołtys
23.  Sołectwo Rosochy – Ewa Koziarska – Sołtys
24.  Sołectwo Strzyżowice – Edward Kupiec – Sołtys
25.  Sołectwo Tomaszów – Krystian Kargul – Sołtys
26.  Sołectwo Tudorów – Alina Pawełczak – Sołtys
27.  Wąworków – Rafał Gawlik – Sołtys
28.  Sołectwo Zochcinek – Danuta Wosik - Sołtys

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO