Drukuj

Gmina Opatów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 realizuje operację „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Opatów”

Celem operacji jest wsparcie rozwoju lokalnego oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przebudowa obejmuje drogi: Strzyżowice – Mydłów, Gojców – Włostów, Strzyżowice – Kobylany, Strzyżowice – Murowaniec, Strzyżowice ul. Ptasia.

Koszt operacji - 815 468,89 zł

Dofinansowanie z PROW w wysokość - 464 825,00 zł.