Drukuj

pdf logoWniosek o zmianę nazwiska, imienia

pdf logoWniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

pdf logoWniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

pdf logoWniosek o transkrybcję aktu stanu cywilnego

pdf logoWniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

pdf logoWniosek o zaświadczenie konieczne do ślubu za granicą

pdf logoZałącznik do wniosku o zaświadczenia ślubu za granicą