Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów w celu ograniczenia zużycia energii” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Nr projektu WND-RPSW 04.02.00-26-785/13

Wartość projektu 5 283 678,43 zł
Dofinansowanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 4 226 942,73 zł
Środki własne 1 056 735,70 zł

W ramach projektu zrealizowano:

Termomodernizację budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury
- wartość inwestycji 1 918 740,00 zł

Termomodernizację budynku Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie
- wartość inwestycji 3 071 250,00 zł

Modernizację instalacji "co" w budynku Przedszkola Publicznego
- wartość inwestycji 152 000,01 zł.

W ramach projektu wykonano również dokumentację techniczną, audyty energetyczne.

W ramach rzeczowej realizacji projektu: zamontowano panele fotowoltaniczne na budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury i hali sportowej SZS nr 1 oraz zamontowano pompy ciepła z gruntowymi wymiennikami ciepła, wykonano remonty elewacji, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.
Dzięki projektowi nastąpi zaoszczędzenie energii w budynkach użyteczności publicznej.


… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...
Projekt „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w Opatowie w ramach obszaru II i III”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu 4 925972,56 zł Dofinansowanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2 955583,53 zł

Środki własne 1970389,03 zł


… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...
Gmina Opatów
realizowała projekt
pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Opatów w miejscowościach Opatów i Wąworków”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.
Działanie 2.4 – Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych.


Wartość projektu 2 571 756,25 zł.

Dofinasowanie z EFRR - 1 543 053,75 zł.… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje, że została zakończona realizacja projektu pn. "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu wykonano przebudowę i modernizację następujących dróg:


1. Tudorów - Włostów - o długości 815,06 m.
2. Czerników Karski - Murowaniec o długości drogi 1221,28 m.
3.Wąworków – Kolonie - długość drogi 1352,17 m.
4.Kobylany – Przecinka - długość drogi 1971,28 m.
5.Wymysłów - Sobiekurów - o długości 1 747,46 m.
6.Brzezie – Rosochy - długość drogi 1087 m.
7.Jurkowice – Kochów - długość drogi 1547,34 m
8.Okalina Wieś - długość drogi 1537,40 m.
9.Marcinkowice – Jurkowice - długość drogi 1149,69 m.

10.Nikisiałka Duża - długość drogi 671,00 m

11.Tudorów - długość drogi 639,00 m

12. Czerników Karski - długość drogi 806,00 m

13. ul. Armii Krajowej - długość ulicy - 369,00 m

14. ul. Starowałowa - długość ulicy - 272,00 m

Inwestycja przebudowy i modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Opatów była realizowana i współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z Osi Priorytetowej 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działania 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.

Wartość projektu 5 298 831,95 zł. Dofinansowanie z EFRR 3 179 299,17 zł.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO