LOGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w m. Brzezie w celu utworzenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego”.

Celem projektu jest powstanie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Dofinansowanie projektu z UE: 3 995 852,23 PLN


Projekt  pn. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w m. Brzezie w celu utworzenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 5 380 217,51 PLN


Zapytanie ofertowe

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO