„Bezpieczna+”

                 Gmina Opatów informuje, że w 2017 roku zostało udzielone wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

                 Na realizację zadania „Integracja przez sztukę – mali artyści potrafią zmieniać siebie i świat” Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie uzyskała wsparcie finansowe z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 10.408,00 zł. Wysokość wkładu własnego Gminy Opatów – 2.602,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zakupione zostały:

- kamera,

- sztalugi malarskie,

- blejtramy, farby, kredki,

- pędzle,

- bloki,

- nożyczki,

- kleje,

- tablice korkowe,

- pendrive,

- papier fotograficzny,

- cartrige,

- papier ksero.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO