„Aktywna tablica”                

                 Gmina Opatów informuje, że w 2017 roku zostało udzielone wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym szkoły podstawowe na podstawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informatyczno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

                 Na realizację zadania Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie uzyskała wsparcie finansowe z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 14.000,00 zł. Wysokość wkładu własnego Gminy Opatów – 3.500,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zakupione zostały:

- monitor interaktywny,

- tablica interaktywna,

- projektor ultra krótkoogniskowy,

- głośniki Media – Tech.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO