Print

Komunikat Przewodniczącej Rady Miejskiej w Opatowie dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportemo stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Raport o stanie Gminy Opatów za rok 2018