Print

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1061/6 1061/7 o powierzchni 117m2