×

Uwaga

Lack of access rights - File 'http:/umopatow.pl/images/miasto/turystyka/atrakcje_turystyczne/nikisialaka/1.jpg'

W Nikisiałce Małej znajduje się dworek zbudowany wg tradycji w XVI w., a przebudowany w latach 1770 - 75, wg projektu ks. Józefa Kraśnickiego. Od połowy XIX w. właścicielami Nikisiałki byli Malinowscy herbu Pobóg. We dworze przebywał w czasie I wojny światowej Józef Piłsudski. Ostatnia dziedziczka, Zofia Malinowska, zrezygnowała z posiadłości po II wojnie światowej, przekazując park i dwór na cele oświatowe. Urządzono tam publiczną szkołę podstawową, a potem - w latach 70. XX w. - siedzibę ZMS. W 1976 r. właścicielem dworu został rzeźbiarz Zygmunt Kaczor, po jego śmierci posesja pozostaje w rękach rodziny.

Dwór to budowla parterowa, wzniesiona na planie prostokąta, zwrócona frontem ku zachodowi, murowana i nakryta dachem gontowym. Na zewnątrz widać profilowany gzyms; przedsionek jest opilastrowany, z barokowym wolutowym szczytem. Czytelne są też elementy kompozycji dawnego założenia parkowo - ogrodowego: tarasowaty układ terenu, fragmenty dróg dojazdowych i ścieżek, ślady po zajeździe przed frontem i ślad ogrodu po drugiej stronie budynku dworskiego. Z komponowanych układów zieleni przetrwały aleje dojazdowe we wschodniej części parku, szpalery graniczne, starodrzew w grupach i pojedynczo (drzewa pomnikowe) oraz sad.

1

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO