Strzyżowice - wię oddalona od Opatowa o ok. 10 km. już w okresie średniowiecza była siedzibą parafii. Możemy tu zobaczyć kościół pw. św. Bartłomieja. W XIV w. istniała tu drewniana świątynia, rozebrana ok. 1679 r. Na jej miejscu wzniesiono w 1783 r. kosztem podstoliny sandomierskiej, podstarościny chęcińskiej Felicjanny z Jarnuszewiczów Reklewskiej. Kościół, zniszczony w czasie działań wojennych w 1944 r., odbudowano w 1946 r.

Jest to budowla orientowana, murowana; posiada krótką nawę z kruchtami i wąskie prostokątne prezbiterium, za którym od wschodu znajduje się zakrystia. Ściany zewnętrzne zdobią elewacje o podziałach ramowych. Wewnątrz kościoła warto obejrzeć późnobarokowy chór muzyczny, rokokową ambonę, epitafium i tablicę fundacyjną Felicjanny Reklewskiej - fundatorki kościoła - wraz z jej portretem z 1783 r.

We wsi znajdują się dwa cmentarze parafialne, nieczynny stary, założony około 1783 r. (zachowane nieliczne kamienne i żeliwne nagrobki z 2. poł. XIX w.) oraz nowy - założony w końcu XIX w.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO