Sołectwa - 28: Adamów, Balbinów, Brzezie, Czerników Karski, Czerników Opatowski, Gojców, Jagnin, Jałowęsy, Jurkowice, Karwów, Kobylany, Kobylanki, Kochów, Kornacice, Lipowa, Marcinkowice, Nikisiałka Duża, Nikisiałka Mała, Oficjałów, Okalina-Kolonia, Okalina-Wieś, Podole, Rosochy, Strzyżowice, Tomaszów, Tudorów, Wąworków, Zochcinek.

Obszar: 113,39 km2, z czego na miasto przypada 9,36 km2

Liczba ludność: 12 373 mieszkańców gminy, w tym 6800 w mieście Opatów (na dzień 31.12.2012 r.).

Wskaźnik gęstości zaludnienia (2007 r.): w mieście wynosi 680 os./km2, a w gminie - 110 os./km2 .

Budżet gminy na 1 mieszkańca w 2007 r. wynosił: dochód - 1754 zł, wydatki - 1718 zł. Tradycyjne zawody i źródła dochodu: rolnictwo w gospodarstwach rolnych, rzemiosło, usługi, handel.

Preferowane formy przedsiębiorczości: przetwórstwo - rolno-spożywcze, usługi, w tym usługi turystyczne.

Użytki rolne: ogółem 9580 ha, w tym: grunty orne 8971 ha, tj. 86,5% użytków rolnych, liczba gospodarstw i posesji ogółem - 1820, w tym gospodarstw rolnych - 1290.

Główne kierunki rozwoju miasta i gminy: rozwój infrastruktury technicznej, rozwój turystyki, małej przedsiębiorczości, pozyskiwanie inwestorów, rozwój oświaty, promocja gminy.

 

 
Liczba mieszkańców miasta i gminy w latach 2000 - 2019
       Rok            Liczba mieszkańców ogółem         Mieszkańcy miasta         Mieszkańcy wsi    
2000  13291 7296 5995
2001 13216 7268 5948
2002 13188 7253 5935
2003 13104 7233 5871
2004 13001 7188 5813
2005 12954 7158 5796
2006 12861 7093 5768
2007 12813 7052 5761

2008
szczegóły

12678

6973 5705

2009
szczegóły

12582 6928 5654
2010
szczegóły
12514 6886 5628
2011
szczegóły
12481 6854 5627
2012
szczegóły
12373 6800 5573
2013
 12217 6731 5486
2014
12062 6621 5441
2015  11961 6561 5400
2016
szczegóły
12061 6662 5399
2017
szczegóły
11999 6608 5391
2018
szczegóły
11637 6411 5226
2019
szczegóły
11527 6330 5197

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO