„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów”
wykonano dzięki dotacji udzielonej przez
Wojewódzki Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
w wysokości 49 482,90 zł. tj. 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.
Wojewódzki Fundusz
 WFOS

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO