Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Opatowie
Wiesław   SUSKA - przewodniczący
Klaudiusz KĘDZIORA - zastępca przewodniczącego
Magdalena Lidia MASTERNAK - sekretarz
Jacek Ryszard CHEBA - członek
     
     
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie
Krzysztof Bronisław KAWALEC - przewodniczący
Waldemar BOCHEŃSKI - zastępca przewodniczącego
Małgorzata Katarzyna SZCZEPAŃSKA - sekretarz
Andrzej   ADAMSKI - członek
Andrzej   ŻYCHOWSKI - członek
     
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie
Jacek Ryszard CHEBA - przewodniczący
Rafał   SCHAB - zastępca przewodniczącego
Andrzej   ADAMSKI - sekretarz
Waldemar BOCHEŃSKI - członek
Dawid Rafał KARGULEWICZ - członek
Krzysztof Bronisław KAWALEC - członek
Magdalena Lidia MASTERNAK - członek
Wiesław   SUSKA - członek
Beata Maria WRZOŁEK - członek
     
     
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie
Waldemar BOCHEŃSKI - przewodniczący
Wiesław   SUSKA - zastępca przewodniczącego
Dawid Rafał KARGULEWICZ - sekretarz
Klaudiusz KĘDZIORA - członek
Magdalena Lidia MASTERNAK - członek
Marek   RYSIAK - członek
Stanisław WYSOPAL - członek
     
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie
Małgorzata Katarzyna SZCZEPAŃSKA - przewodniczący
Andrzej   ŻYCHOWSKI - zastępca przewodniczącego
Beata Maria WRZOŁEK - sekretarz
Rafał   SCHAB - członek
Marek   RYSIAK - członek
Stanisław WYSOPAL - członek

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO