Program Rewitalizacji 2016-2023

Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacja "Programu Rewitalizacji Gminy Opatów na lata 2016-2023"

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów”. Prosimy o przedkładanie fiszek wg załączonego formularza od dnia 06.02.2018r. do dnia 13.02.2018r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. "REWITALIZACJA MIASTA OPATÓW"

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW DO PROJEKTU pn. "REWITALIZACJA MIASTA OPATÓW"

ANEKS Nr 1 do Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów

Program Rewitalizacji 2016-2023 - dokument

Podsumowanie opracowania Programu Rewitalizacji.

Podsumowanie konsultacji

 Zaproszenie na konferencję podsumowującą

Zaproszenie na podsumowanie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Opatów na lata 2016-2023

Podsumowanie konsultacji społecznych – etap 3

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Opinia Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów przedkłada do publicznej wiadomości zaktualizowany Program Rewitalizacji uwzględniający złożone fiszki projektów rewitalizacyjnych, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego po 25.10.2016r.

Termin konsultacji pozostaje bez zmian tzn. uwagi do Programu można zgłaszać do 24.11.2016r.

Projekt Program Rewitalizacji Gminy Opatów na lata 2016-2023


Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji Gminy Opatów na lata 2016-2023”. W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 24 listopada 2016r.

Projekt Program Rewitalizacji Gminy Opatów na lata 2016-2023

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do Programu Rewitalizacji Gminy Opatów na lata 2016-2023


Ulotka - Program Rewitalizacji 2016-2023

Podsumowanie konsultacji społecznych nr 1

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 2 etap konsultacji

 

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych

 Informacja na temat opracowywania Programu Rewitalizacji Gminy Opatów.

W związku z opracowywaniem Programu Rewitalizacji Gminy Opatów na lata 2016-2023 zostanie powołany „Komitet Rewitalizacyjny”

INFORMACJA dotycząca przygotowania Programu Rewitalizacji dla Gminy OpatówINFORMACJA dotycząca przygotowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatów

Uchwała Nr XIX/173/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Programu Rewitalizacji Gminy Opatów na lata 2016-2023"

 

 

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO