azbest

Gmina Opatów informuje, że w 2017 realizację zadanie

dotyczące wyposażenia

Pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej

w szkołach podstawowych Gminy Opatów”

 Program realizowany jest przy dofinansowaniu

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

w wysokości 40 000,00 zł tj. 80 % kosztów kwalifikowanych

WFOS


Gmina Opatów informuje, że w latach 2015 - 2018
realizowany będzie program

pn:„Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie
gminy Opatów”.

Zadanie realizowane będzie przy wsparciu finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach

w wysokości
18 804,00 zł. tj. 89,29 % kosztów kwalifikowanych zadania.

WFOS

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów”
wykonano dzięki dotacji udzielonej przez
Wojewódzki Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
w wysokości 49 482,90 zł. tj. 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.
Wojewódzki Fundusz
 WFOS

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO