Informacja w sprawie zgłaszania szkód w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które mogą spowodować szkody w gospodarstwach rolnych. Prosimy rolników, u których wystąpiły szkody o zgłoszenie strat do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie . Formularz wniosku do pobrania poniżej lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty

Powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie w 2020 roku.
Do wniosku producent rolny dołącza aktualną kserokopię lub wydruk wniosku o płatności bezpośrednie za rok 2020 celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt należy dołączyć także kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestru Zwierząt. Prosimy o zgłaszanie tych upraw, które faktycznie uległy uszkodzeniu.

 

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie

Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód

Informacja o przetwarzanych danych do wniosku


Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku >>pobierz


PLATFORMA SYGNALIZACJI AGROFAGÓW

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

WIĘCEJ >>

Schowek02

wiorin

uprawy

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO